viernes, 3 de julio de 2020

Dojo Abierto


En/na JOSE FERNANDEZ TEJERO en qualitat de dirigent i/o responsable de seguretat i higiene de l’activitat esportiva del Club Kihon consistent en entrenaments de Karate de tecnificació esportiva amb grups estables i permanents que es porta a terme a les instal·lacions de l’escola Pompeu Fabra de l'Hospitalet des del 6 de juliol fins al 31-07-20. Comunica a tots els alumnes que assistiran als entrenaments que es complirà amb les mesures establertes al Pla sectorial d’instal·lacions i activitats esportives (Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya), que regiran el desenvolupament de l’esport i l’activitat física a Catalunya durant l’etapa de represa. Així mateix s'haurà de seguir protocol intern del Club Kihon que us he fet arribar per email.

No hay comentarios:

Publicar un comentario